HumanSerhsConsulting
Català      Español
Portal del Client (V) Formació (V) Visita Comercial (V) Auditoria i Finances (V) Presentació corporativa (V) Col·laboradors
Calendari Administració de personal Jurídico-laboral Formació de personal Prevenció de riscos laborals HR PROJECTS

RECURSOS HUMANS: La clau que t’obre al futur

T'acompanyem i garantim la teva tranquil·litat en la correcta gestió del teu capital humà, sempre amb la gestió més eficient.

HumanSerhs Consulting som un equip multi-disciplinar i molt involucrat en les nostres activitats professionals. Iniciem la nostra tasca detectant les necessitats específiques del client per oferir la millor proposta i així assegurar l’èxit en qualsevol dels projectes que realitzem.

HumanSERHS Consulting som una alternativa d’experts, amb més de 38 anys d’experiència!

 

ÚLTIMES NOTÍCIES!

 

fichar1

OBLIGATORIETAT REGISTRE DE JORNADA

Existeix una obligació legal de REGISTRAR la jornada de TOTS els treballador dia a dia totalitzant les hores fetes al llarg del mes i ENTREGANT juntament amb la nòmina un resum d'aquest registre.

proteccio2

Protecció Jurídica del menor- ANTECEDENTS PENALS

Les persones que exerceixen professions que impliquin contacte habitual amb menors hauran d'acreditar que no han estat condemnats per algun delicte contra la llibertat sexual.

pressupost 2

Aspectes de Seguretat Social. Pressupostos generals de l´Estat per a l’any 2016.

Legislació aplicable: Llei 48/2015, de 29 d´Octubre de pressupostos generals de l´Estat per al 2016

pressupost

Aspectes Laborals. Pressupostos generals de l´Estat per a l’any 2016.

Aquest any la Llei de Pressupostos ha avançat la seva publicació al mes d´Octubre. Ha entrat en vigor el 19.11.2015, tot i que molts preceptes no estaran vigents fins a 01.01.2016. Legislació aplicable: Llei 48/2015, de 29 d´Octubre de pressupostos generals de l´Estat per al 2016

baixa medica

Canvis en els comunicats de baixa mèdica.

El dia 1 de desembre de 2015 va entrar en vigor l´Ordre ESS / 1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el Reial decret 625/2014,de 18 de juliol, que regula determinats aspectes de la gestió i control dels procesos per incapacitat temporal ( I.T. – Baixa mèdica ) en els primers 365 dies de la seva durada.

C/ Garbí, 88-90 · PINEDA DE MAR (Barcelona) Tel. 902.010.405 · Fax: 93.767.05.40 hsc@grupserhs.com