HumanSerhsConsulting
Català      Español
Portal del Client (V) Formació (V) Visita Comercial (V) Auditoria i Finances (V) Presentació corporativa (V) Col·laboradors
Calendari Administració de personal Jurídico-laboral Formació de personal Prevenció de riscos laborals HR PROJECTS

RECURSOS HUMANS: La clau que t’obre al futur

T'acompanyem i garantim la teva tranquil·litat en la correcta gestió del teu capital humà, sempre amb la gestió més eficient.

HumanSerhs Consulting som un equip multi-disciplinar i molt involucrat en les nostres activitats professionals. Iniciem la nostra tasca detectant les necessitats específiques del client per oferir la millor proposta i així assegurar l’èxit en qualsevol dels projectes que realitzem.

HumanSERHS Consulting som una alternativa d’experts, amb més de 38 anys d’experiència!

 

ÚLTIMES NOTÍCIES!

 

Registro Jornda

Circular informativa: Reiteració Obligatorietat Registre Jornada

De nou, tal com ja varem fer en anteriors circulars, insistim en la obligatorietat de registrar la jornada laboral. El fet que ens porta a tornar a incidir en aquest tema és que la Inspecció de Treball ja està requerint i sancionant per manca de registre de jornada.

fichar1

OBLIGATORIETAT REGISTRE DE JORNADA

Existeix una obligació legal de REGISTRAR la jornada de TOTS els treballador dia a dia totalitzant les hores fetes al llarg del mes i ENTREGANT juntament amb la nòmina un resum d'aquest registre.

proteccio2

Protecció Jurídica del menor- ANTECEDENTS PENALS

Les persones que exerceixen professions que impliquin contacte habitual amb menors hauran d'acreditar que no han estat condemnats per algun delicte contra la llibertat sexual.

pressupost 2

Aspectes de Seguretat Social. Pressupostos generals de l´Estat per a l’any 2016.

Legislació aplicable: Llei 48/2015, de 29 d´Octubre de pressupostos generals de l´Estat per al 2016

pressupost

Aspectes Laborals. Pressupostos generals de l´Estat per a l’any 2016.

Aquest any la Llei de Pressupostos ha avançat la seva publicació al mes d´Octubre. Ha entrat en vigor el 19.11.2015, tot i que molts preceptes no estaran vigents fins a 01.01.2016. Legislació aplicable: Llei 48/2015, de 29 d´Octubre de pressupostos generals de l´Estat per al 2016

baixa medica

Canvis en els comunicats de baixa mèdica.

El dia 1 de desembre de 2015 va entrar en vigor l´Ordre ESS / 1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el Reial decret 625/2014,de 18 de juliol, que regula determinats aspectes de la gestió i control dels procesos per incapacitat temporal ( I.T. – Baixa mèdica ) en els primers 365 dies de la seva durada.

C/ Garbí, 88-90 · PINEDA DE MAR (Barcelona) Tel. 902.010.405 · Fax: 93.767.05.40 hsc@grupserhs.com